Televisie en online

De televisie en digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is makkelijk vermaak en soms heerlijk om uw kind even zoet te houden als u het zelf heel druk hebt. Hier volgen een aantal tips over hoe er op een verantwoorde manier gebruik van kan worden gemaakt.

Televisiekijken

Televisiekijken kan heel leerzaam zijn voor het kind. Via de televisie kan het een kijkje nemen in andere werelden en kennismaken met dingen die anders niet op zijn pad zouden komen. Het is prettig om te realiseren dat positieve programma’s uw kind ten goede kunnen beïnvloeden. Zoek daarom met zorg de programma’s uit waar u uw kleuter naar laat kijken. De kijkwijzer kan hierbij helpen.
Ook kan de televisie een onderdeel vormen van het bedritueel. Zoek een rustig, kindvriendelijk programma uit dat iedere dag rond bedtijd te zien is. Het kind weet dan dat het bijvoorbeeld na Sesamstraat naar bed moet.

Waarom niet?

Televisiekijken is een gemakkelijke manier om de tijd te vullen. Maar uw kind leert nog steeds het meest van spelen en doen. Van de televisie leert uw kind niet praten. Houd daarom goed in de gaten hoeveel tijd het voor de televisie doorbrengt. Als het kind te veel televisie kijkt zal het steeds meer moeite krijgen om zichzelf bezig te houden. Voor een klein kind heeft televisiekijken in principe geen enkele zin. Het is eigenlijk alleen maar gehypnotiseerd door de voorbijschietende kleuren en geluiden van de meeste programma’s. Er zijn wel speciale televisieprogramma’s, waarin het tempo van de beelden heel laag is. Pas ervoor op dat u de televisie niet te snel gebruikt als zoethoudertje of als oppas. Het zal als uw kind wat ouder wordt, moeilijk zijn om het nutteloze kijken weer af te leren.

Tips voor het televisiekijken

Laat de televisie niet de hele dag aan staan, maar bepaal op welke tijdstippen er wordt gekeken. Kijk het liefst samen met uw kind op vaste tijden naar programma’s die u heeft uitgezocht op geschiktheid. Als u samen voor de televisie gaat zitten kunt u zo nodig wat uitleggen.

Zet de televisie gewoon uit als het programma niet bevalt. Tussendoor of na afloop vindt het kind het fijn om te praten over wat jullie net hebben gezien. ‘Wat ging dat jongetje doen toen zijn vriendinnetje was weggelopen?’ vraagt u bijvoorbeeld. Het formuleren van een antwoord is uitstekend voor de taalontwikkeling van uw kind. Afgezien daarvan is het ook leuk dat u nu een gesprek met uw kind kunt hebben!

De tablet/computer

De tablet/computer kan een prima speelkameraadje zijn voor uw kleuter, mits er zorgvuldig met het gebruik wordt omgesprongen. Net als voor de televisie geldt dat de ouder bepaalt hoeveel tijd het kind achter de tablet/computer doorbrengt. Het is belangrijk daar afspraken over te maken, omdat het gevaar bestaat dat het kind te weinig beweging krijgt en te weinig contact heeft met de buitenwereld als het te lang en te vaak achter de tablet/computer zit.

Materiaal

Er bestaan intussen heel veel tablet- en computerspelletjes die speciaal zijn ontwikkeld voor jonge kinderen. Op www.oudersonline.nl worden deze regelmatig spelletjes en dvd's besproken. Een kind kan veel plezier beleven aan tablet- en computerspelletjes en er nog iets van leren ook! Grofweg zijn de spelletjes in te delen in vier categorieën: behendigheid, basisvaardigheden, educatie en avontuur.

Websites

Er zijn verschillende sites waarop boeken worden voorgelezen. Op sommige sites gaat het verhaal vanzelf, bij andere sites moet het kind de bladzijde zelf omslaan. Er zijn afbeeldingen of animaties te zien. Enkele sites (zie ook bij Meer over taal: Luisterboeken) zijn:

Bij een aantal boeken zijn filmpjes toegevoegd die een extra bijdrage kunnen leveren aan het boek. Alle kinderen hebben behoeften aan herhaling. Als deze herhaling in een ander jasje is gegoten door bijvoorbeeld een liedje, animatie zonder tekst of een verkorte weergave van het boek, is dit een extra dimensie en goed voor de ontwikkeling van de woordenschat en het taalbegrip van kinderen.

Apps

Er zijn diverse apps voor de iPad beschikbaar waarmee uw kind de spraak, de taal, de spelling, het luisteren of het slikken kan oefenen. Het voordeel is dat uw kind gemotiveerd en gefocust is tijdens de oefeningen en er een snelle afwisseling van oefeningen mogelijk is. Een nadeel kunnen de aanschafkosten zijn. Daarnaast wordt het oogcontact en de beurtwisseling die beide belangrijk in de spraaktaalontwikkeling zijn, door het gebruik van de iPad niet gestimuleerd. Het is goed om eerst de apps te bekijken voordat u tot aanschaf over gaat.