Hoe leert uw kind praten?

Het praten van het kind ontwikkelt zich stap voor stap. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Hoewel de meeste baby’s hun eerste woordje rond één jaar zeggen, beginnen ze direct na de geboorte al te leren wat communicatie is. In het begin kunt u aan de bewegingen, gezichtsuitdrukkingen en het stemgebruik van uw kind merken wat het wil. Later leert het kind vaardigheden om een gesprekje met u aan te gaan. De grondbeginselen van zowel communicatie als beurt-wisselen ontwikkelen zich in dat cruciale eerste jaar.

Stap voor stap

Een kind leert de taal (in dit geval het Nederlands) door het verkennen van de wereld om hem heen, waarbij het allemaal nieuwe ervaringen opdoet. Als ouder kunt u uw kind hierbij steeds een stapje verder helpen door in te gaan op zijn initiatieven, (nieuwe) woorden/zinnen erbij te noemen, leuke geluiden te maken en zo gesprekjes/spelletjes op zijn niveau aan te bieden. In de eerste periode leert u uw kind op die manier vooral de woorden van bijvoorbeeld het ‘lekkere koekje’. De woorden zijn nog heel concreet en gebonden aan het ‘hier en nu’. Later leert u het kind om steeds meer verbanden te leggen tussen verschillende situaties. Bijvoorbeeld ‘Hé, zie je dat! De neushoorn in dit boekje is een beetje anders dan die we in de dierentuin hebben gezien. Deze is blauw en die uit de dierentuin was grijs. Hoe komt dat?’.

Kracht van de herhaling

Als kinderen beginnen te praten moeten ze nog veel leren over taal en het gebruik van taal. Het begrijpen van taal, gespreksvaardigheden, grammatica, woordenschat en het vermogen om taal als denkinstrument te gebruiken, hebben jaren nodig om al doende te ontwikkelen en te verbeteren. Geen enkel kind kan opdrachtjes en aanwijzingen onmiddellijk in de praktijk brengen. Aanvankelijk zal uw kind vooral impulsief te werk gaan. Door veel met hem op zijn eigen niveau te praten en telkens weer te vertellen en uit te leggen wat wel mag en wat niet, leert het kind wat de bedoeling is. Het is een kwestie van leren en herhalen.